top of page

אתם במוזיאון עכשיו?

על הספה עדיין? גיללו למטה 

קומה 2

-כניסה-

2

תערוכות

1 / נמל הבית
2 / ים ומלואו
3 / אדם וים מצולם

4 / אולם רב תכליתי

5 / חנות

6 / קופות

 

שירותים

3

התפתחות הספנות מהעת העתיקה עד העידן המודרני

 

הים שלנו

חדש - זמן בכמוסה

תל הדגים

איל הנגיחה מעתלית

הספנות הקדומה

מסחר בעולם העתיק

אלים, אלות וגיבורים בפיסול היווני-רומי

עוגנים עתיקים

מכשירים מדעיים ועוד...

קומה 3

גלי הזמן

בקומה זו תוכלו למצוא עמדות רישום, דפי פעילות ומשחק דיגיטלי שייקח אתכם להרפתקה ברחבי הקומה כולה 

קומה 0

כאן מותר לאכול !

0

0

מטבחון

שירותים

משרדים

 

1 / חצר הסיפון התחתון

2 / חדר סיפריה

3 / סדנא גדולה

4 / סדנת קרמיקה

מוזמנים להתנסות בקשירת חבלים

*

חפשו את ה-QR!

קומה 1

קומה פעילה במיוחד!

1

תערוכות

1 / פיראטים - בין אמת לאגדה

2 / הצילו!

4 / ספנות עברית

5 / מחלקת השימור

      * אפשר להציץ!

3 / ימאים צעירים 

-פינות משחק ופעילות-

העמסת אוניה

הרכבת כלי שייט

משחק צוללות ענק!

תקשורת מורס 

שפת הדגלים

תחפושות

ציור עם שולחנות אור

 

-פעילויות דיגיטל-

סקר דיגיטלי

הדרכה קולית לילדים

ומשימות ברחבי התערוכה

*

חפשו את ה-QR!

מפת המוזיאון

קומת כניסה

2

תערוכות

1 / נמל הבית
2 / ים ומלואו
3 / אדם וים מצולם

4 / אולם רב תכליתי

5 / חנות

6 / קופות

 

שירותים

באוסף המוזיאון הימי הלאומי
כ-13,000 פריטים!
רק 600 מתוכם מוצגים לפניכם בתערוכות והשאר נשמרים במחסני האוסף.  כל השטחים המסומנים בכחול עם פסים אלו מחסנים, בהם נשמר האוסף.

גלי הזמן

תערוכות

1 /  הים שלנו

2 /  כמוסות זמן

3 /  תל הדגים

4 /  אלים, אלות וגיבורים

5 /  מסחר בעולם העתיק

6 /  איל הנגיחה

7 /  מכשירים מדעיים

3

בקומה 3
עכשיו?

הקומה הכי פעילה!

 

תערוכות

1 /  פיראטים - בין אמת לאגדה

2 /  הצילו!

3 /  ימאים צעירים - בואו לשחק!

4 /  ספנות עיברית

5 /  מעבדת שימור - אפשר להציץ!

1

חצר הסיפון התחתון

1 / חצר הסיפון התחתון

2 / סיפריה

3 /  סדנא גדולה

4 / סדנא קטנה

שירותים

מים קרים

* בקומה זו מותר לאכול ולשתות

* כאן מתקיימות סדנאות 

0

2

קומת כניסה

תערוכות

1 / נמל הבית
2 / ים ומלואו
3 / אדם וים מצולם

4 / אולם רב תכליתי
5 / חנות
6 / קופות
 
שירותים

תערוכות

גלי הזמן

תערוכות

1 /  הים שלנו
2 /  כמוסות זמן
3 /  תל הדגים
4 /  אלים, אלות וגיבורים
5 /  מסחר בעולם העתיק
6 /  איל הנגיחה
7 /  מכשירים מדעיים

תערוכות

3

קומת אחת למעלה

בקומה 3 עכשיו?

 

תערוכות

1 /  פיראטים - בין אמת לאגדה

2 /  הצילו!

3 /  ימאים צעירים - בואו לשחק!

4 /  ספנות עיברית

5 /  מעבדת שימור - אפשר להציץ!

תערוכות

1

הקומה הכי פעילה!

1 / חצר הסיפון התחתון

2 / סיפריה

3 /  סדנא גדולה

4 / סדנא קטנה

שירותים

מים קרים

* בקומה זו מותר לאכול ולשתות

* כאן מתקיימות סדנאות 

0

חצר הסיפון התחתון

באוסף המוזיאון הימי הלאומי

כ-13,000 פריטים!

רק 600 מתוכם מוצגים לפניכם בתערוכות והשאר נשמרים במחסני האוסף.  כל השטחים המסומנים בכחול עם פסים אלו מחסנים, בהם נשמר האוסף.

bottom of page